Filterzakken


Filterzakken op maat

Industriële filterzakken  worden op klantenspecificatie geconfectioneerd in monfilament, multifilament of vilt.
Voor diverse toepassingen in vloeistofiltratie